FCrubr
 
HEM
OMOSS BLI MEDLEM KONTAKT
VANDRINGSUTSTÄLLNING Nästa
UTSTÄLLNING
 


LJUSSKRIVARE

visas i Anckarsvärds magasin vid Karlslunds herrgård.

Invigning den 20 maj kl. 11.00

Mirjam Hector, Sofie Isaksson,
Jan Peter Lahall, Sten Lundberg, Roine Magnusson, Lasse Persson, Norman Sanden.
samliga medlemmar i FC

P.S. Ljus-skrivare
är det svenska ordet för grekiskans Φοτοσ γραφοσ photos-graphos D.S


                                                                                                                                             Foto; Jan Peter Lahall