....
 
HEM
OMOSS BLI MEDLEM KONTAKT
VANDRINGSUTSTÄLLNING Nästa
UTSTÄLLNING
 

sjön
SVANSJÖN

JP Lahall har dokumenterat
Naturreservatet Tysslingen som består av en av Mellansveriges allra finaste fågelsjöar. Den grunda och näringsrika slättsjön lockar till sig en mängd fågelarter som häckar på strandängarna eller rastar innan de flyger vidare.

En näringsrik sjö rymmer mycket liv
Sjön Tysslingen är sex kilometer lång men bara en knapp meter djup. Dess vatten kommer från slätten i norr samt från bäckar i Kilsbergen. Stränderna kantas av strandängar och bladvass samt en mindre del strandskog. Till skillnad från skogsbygdens bruna och artfattiga sjöar och tärnar, är Tysslingen desto mer näringsrik och kryllar minst sagt av liv. Den öppna vattenytan täcks till stora delar av gula och vita näckrosor. Under ytan finns en mängd olika fiskar, småkryp och olika vattenväxter en perfekt restaurang för det rika fågelliv som lever runt sjön.

Populär rastplats och barnkammare
Tysslingen är kanske mest känd för den stora mängden sångsvanar som under februari-mars rastar på sjöns norra strandängar. Sjön Tysslingen ligger perfekt för några veckors vila och matpaus innan färden fortsätter. Men det är inte bara svanarna som är på resa genom Sverige under våren. Grågås, trana, skedand, brushane och ljungpipare tar också gärna en paus vid Tysslingen. Framåt sommaren, när flyttfåglarna dragit vidare, blir det knappast tomt på fåglar vid sjön. På strandängarna myllrar det nu istället av alla häckande fågelpar, det vill säga de som bildar familj, bygger bo och föder upp sina ungar här, till exempel gulärla, ängspiplärka, sånglärka och tofsvipa.


text: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/tysslingen.html

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto; JP Lahall