FCrubr 
HEM
OM OSS BLI MEDLEM KONTAKT
VANDRINGSUTSTÄLLNING Nästa UTSTÄLLNING
>  


Adress:
Fotograficentrum
Kulturhuset  Järnvägsgatan 8
 703 62 Örebro

e-post:
peteraode@telia.com

Styrelse:
Bitte Alling-Ode           070-6607085
Peter Alling-Ode           070-5898292
Jan-Anders Andersson 070-8483989
Sofie Isaksson               073-1484513
Lassr Persson                070-7200071
Tania Waldemarsson    073-9228465
Ulla-Britt Östman         073-9282698 

NY MEDLEM

blir man väldigt enkelt.
Det är bara att betala in medlemsavgiften 150 kr på vårt postgirokonto 657771-2 samt uppge namn och adress.
Skicka dessutom ett mejl till föreningen så att du kommer med på utskickslistan.