FCrubr 
HEM
OM OSS BLI MEDLEM KONTAKT
VANDRINGSUTSTÄLLNING Nästa UTSTÄLLNING
>  


Adress:
Fotograficentrum
Kulturhuset  Järnvägsgatan 8
 703 62 Örebro

e-post:
peteraode@telia.com

Styrelse:
Bitte Alling-Ode           070-6607085
Peter Alling-Ode           070-5898292
Jan-Anders Andersson 070-8483989
Sofie Isaksson               073-1484513
Lassr Persson                070-7200071
Tania Waldemarsson    073-9228465 


nylokal
Vi finns i huset ovan på Järntorget Klostergatan 7-9 Örebro..
Ta gärna kontakt med någon av oss så visar vi lokalen och berättar om föreningen.
NY MEDLEM

blir man väldigt enkelt.
Det är bara att betala in medlemsavgiften 150 kr på vårt postgirokonto 657771-2 samt uppge namn och adress.
Skicka dessutom ett mejl till föreningen så att du kommer med på utskickslistan.